Cabinet avocatura - Birou avocatura - ProAvocatura

Asociatiile si fundatiile. Asemanari si deosebiri.

25 Septembrie 2014

Asociaţiile şi Fundatiile sunt constituite potrivit OG nr. 26/2000 si sunt persoane juridice fara scop patrimonial (nonprofit).

Aceasta inseamna ca obiectul principal de activitate nu este de natura economica. Activitatile principale ce urmeaza a fi desfasurate pot fi de interes general, local, de grup sau personal, dar fara conţinut economic.  In schimb, asociaţiile sau fundaţiile pot desfasura si activitati economice, dar cu caracter secundar, pentru obtinerea unor venituri suplimentare destinate realizarii scopului principal declarat.

Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial.

In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii asociati incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica sau atestata de avocat, care vor contine elementele obligatorii prevazute de catre actele normative in vigoare.


Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.
Asociatia isi mai poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara personalitate juridica, care se constituie prin hotarare a adunarii generale.


Asociatiile pot infiinta si societati comerciale. Dividendele obţinute de asociaţii din activitatile acestor societăti comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.

Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati.


Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri în natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

In vederea dobandirii personalitatii juridice, fondatorul sau, după caz, fondatori incheie Actul Constitutiv si Statutul fundatiei, în forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute, care vor contine elementele obligatorii prevazute de catre actele normative in vigoare.


Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii consiliului director, prin care le este alocat patrimonial, aceasta fiind condusa de un consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.

 

Atat Asociatiile cat si Fundatiile iau fiinta prin inregistrarea acestora in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei in circumscriptia careia se regaseste sediul viitoarei asociatii sau fundatii.

Asociatiile si Fundatiile sunt asemnatoare din multe puncte de vedere, ca structura si functionalitate, insa au cateva deosebiri consistente, cum ar fi:


1.  obiectul celor doua forme de asociere, difera in sensul ca, in timp ce asociatiile pot fi infiintate in scopuri de interes general sau comunitar, dar si in interes personal nepatrimonial al membrilor sai, fundatiile sunt dedicate exclusiv scopurilor permanent altruiste, astfel incat ele nu pot fi niciodata initiate pentru castigul fondatorilor lor.


2. asociatia are membrii, iar fundatia are fondatori. Numarul minim de membrii pentru infiintarea unei asociatii este de 3 (persoane fizice sau juridice, romane sau straine), iar in cazul fundatiilor, numarul minim se reduce la 1.

 

3. patrimoniul initial la asociatie este de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, iar la fundatie este de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei;


4. organele de conducere ale celor doua forme de asociere difera dupa cum urmeaza: la asociatie acestea sunt formate din adunarea generala, consiliul director, cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori, iar la fundatie acesta este format din consiliul director si cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori);


5. la infiintare, Actul Constitutiv si Statutul asociatiilor  se incheie in forma autentica sau atestat de avocat, in timp ce pentru fundatii este obligatorie doar forma autentica a acestora;

6. veniturile celor doua forme de asociere sunt in principal aceleasi cu exceptia faptului ca la fundatie nu pot constitui venituri cotizatiile membrilor;


7. dizolvarea celor doua forme de asociere difera in sensul ca, in timp ce asociatiile se dizolva de drept, prin hotărârea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz, sau prin hotararea adunarii generale, la fundatie dizolvarea se realizeaza de drept si prin hotararea judecatoriei.

 

Existenta asociatiilor si fundatiilor inceteaza la data radierii lor din Registrul asociatiilor si fundatiilor.