Cabinet avocatura - Birou avocatura - ProAvocatura

Cum poate un cetatean strain sa obtina viza pentru Romania!

14 Noiembrie 2014

Cetatenilor straini  le este permis sa intre pe teritoriul Romaniei numai daca indeplinesc urmatoarele conditii:

a) poseda un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român;

b) poseda viza sau permis de sedere acordate in conditiile OUG 194/2002 privind reginul strainilor in Romania sau poseda orice autorizatie care confera titularului drept de tranzit ori de sedere ori de sedere pe tritoriul Romaniei in baza actelor normative ale Uniunii Europene, obligatorii si aplicabile pentru Romania, daca prin intelegeri internationale nu s-a stabilit altfel;

c) prezinta documente care justifica scopul si conditiile sederii lor si care fac dovada existentei unor mijloace corespunzatoare atât pentru întretinere pe perioada sederii, cât si pentru întoarcerea în tara de origine sau pentru tranzitul catre alt stat în care exista siguranta ca li se va permite intrarea;

d) prezinta garantii ca li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinatie sau ca vor parasi teritoriul României, în cazul strainilor aflati în tranzit;

e) nu sunt inclusi în categoria strainilor împotriva carora s-a instituit masura interzicerii intrarii în România sau care au fost declarati indezirabili;

f) pe numele lor nu au fost introduse semnalari în Sistemul de Informatii Schengen în scopul nepermiterii intrarii;

g) nu prezinta un pericol pentru apararea si siguranta nationala, ordinea, sanatatea ori morala publica.


Sunt insa si situatii in care cetatenilor straini nu li se permite intrarea pe teritoriul statului roman, cum ar fi:

a)      Nu indeplinesc conditiile mentionate mai sus;

b)    sunt semnalati de organizatii internationale la care România este parte, precum si de institutii specializate în combaterea terorismului ca finanteaza, pregatesc, sprijina în orice mod sau comit acte de terorism;

c)     exista indicii ca fac parte din grupuri infractionale organizate cu caracter transnational sau ca sprijina în orice mod activitatea acestor grupuri;

d)    exista motive serioase sa se considere ca au savârsit sau au participat la savârsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii ori a unor crime de razboi sau crime contra umanitatii, prevazute în conventiile internationale la care România este parte.

Organele politiei de frontiera pot  sa nu permita intrarea strainilor pe teritoriul statului roman si in urmatoarele situatii:

a) au savârsit infractiuni pe perioada altor sederi în România ori în strainatate împotriva statului sau a unui cetatean român;

b) au introdus sau au încercat sa introduca ilegal în România alti straini;

c) au încalcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obtinerea vizei sau, dupa caz, la intrarea pe teritoriul României, au încalcat regimul vamal ori au trecut sau au încercat sa treaca ilegal frontiera de stat a României;

d) sufera de maladii care pot pune in pericol grav sanatatea publica, stabilite prin ordin al

ministrului sanatatii publice.

Viza româna poate fi acordata strainilor, la cerere, numai daca:

a)sunt îndeplinite conditiile cu privire la intrarea cetatenilor straini pe teritoriul Romaniei cu execeptia celor care detin deja o viza sau un permis de sedere;

b) nu exista vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii pe teritoriul României, mentionate mai sus;

c) pe numele strainului nu a fost introdusa alerta privind refuzul eliberarii vizei în Sistemul informatic integrat pe probleme de migratie, azil si vize;

d) pe numele strainului nu au fost primite semnalari privind nepermiterea intrarii din partea reprezentantilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European, precum si ai statelor parti la Acordul privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, denumit în continuare Acordul Schengen, în cadrul cooperarii consulare;

e) nu exista motive sa se considere ca viza este solicitata în scopul migrarii ilegale;

f) strainul nu a fost condamnat definitiv pentru infractiuni savârsite în strainatate, incompatibile cu scopul pentru care solicita acordarea vizei;

g) sunt îndeplinite conditiile generale prevazute în prezenta sectiune, precum si conditiile speciale de acordare a vizei în functie de scopul pentru care este solicitata.

 

Valabilitatea documentului de calatorie în care urmeaza sa fie aplicata viza trebuie sa depaseasca valabilitatea vizei solicitate cu cel putin 3 luni.

Pe cale de exceptie, pentru motive de urgenta, cu caracter umanitar sau de interes national ori în virtutea unor obligatii internationale asumate de România, pot fi acordate vize si strainilor care se afla în posesia unor documente de trecere a frontierei de stat, a caror valabilitate este mai mica decât valabilitatea documentului cu conditia ca durata de valabilitate a vizei sa nu o depaseasca pe cea a documentului.

Cererea de acordare a vizei trebuie sa fie însotita de documentul de trecere a frontierei de stat, valabil potrivit art. 28, în care sa poata fi aplicata viza, de documente care sa justifice scopul si conditiile calatoriei, precum si de dovada ca poseda mijloace de întretinere pe timpul sederii în România si pentru a parasi teritoriul României.

Pot fi acceptate ca dovada a mijloacelor de întretinere sumele de bani în valuta convertibila, cecuri de calatorie, carnete de cec asupra unui cont în devize, carti de credit cu extrasul de cont pentru acestea, emis cu cel mult doua zile înaintea solicitarii vizei, sau orice alte mijloace care dovedesc existenta resurselor financiare corespunzatoare.

La depunerea cererii de acordare a vizei române, solicitantul este, de regula, chemat la interviu.

La solicitarea vizei de intrare în România strainii trebuie sa se prezinte personal la autoritatile competente sa acorde viza.

Pot face exceptie de la prezentarea la interviu si la autoritatile competente personalitatile marcante ale vietii sociale, culturale, politice sau economice ori cazurile în care strainii trebuie sa parcurga o distanta foarte mare pentru a se prezenta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular si numai daca nu exista niciun dubiu cu privire la buna-credinta a solicitantului, precum si în cazul unor grupuri organizate, când un organism recunoscut si demn de încredere raspunde de buna-credinta a solicitantilor.

Viza româna se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României.

Viza de scurta sedere

Viza de scurta sedere se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României, astfel:

a) fara aprobarea prealabila a Centrului National de Vize, pentru strainii pentru care nu este necesara procedura invitatiei;

b) cu aprobarea prealabila a Centrului National de Vize, pentru strainii pentru care este necesara procedura invitatiei.

In functie de scopul pentru care a fost solicitata viza de scurta sedere vor trebui indeplinite anumite conditii.

 1. 1.      Viza de scurta sedere pentru afaceri se acorda cetatenilor straini daca prezinta:
 • bilet de calatorie valabil pâna la destinatie sau permisul de conducere, cartea verde si documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducatorilor auto;
 • asigurare medicala;
 • invitatie din partea unei societati comerciale sau autoritati publice de a participa la întâlniri, conferinte, târguri ori congrese având legatura cu comertul sau cu industria, din care sa rezulte faptul ca societatea comerciala ori autoritatea publica respectiva va asigura costurile privind îndepartarea, în cazul în care strainul invitat nu paraseste România pâna la data la care înceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza sau prin alte documente care dovedesc scopul calatoriei;
 • dovada mijloacelor de întretinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioada, dar nu mai putin de 500 euro ori echivalentul în valuta convertibila;
 • dovada asigurarii conditiilor de cazare.
 1. 2.     Viza de scurta sedere pentru turism se acorda cetatenilor straini daca prezinta:
 • voucher sau rezervare ferma la o unitate de cazare turistica si itinerarul calatoriei;
 • bilet de calatorie valabil pâna la destinatie sau permisul de conducere, cartea verde si documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducatorilor auto;
 • asigurare medicala;
 • dovada mijloacelor de întretinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioada, dar nu mai putin de 500 euro ori echivalentul în valuta convertibila;
 1. 3.     Viza de scurta sedere pentru vizita se acorda cetatenilor straini daca prezinta:
 • bilet de calatorie valabil pâna la destinatie sau permisul de conducere, cartea verde si documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducatorilor auto;
  • asigurare medicala;
  • invitatie autentificata din partea persoanei vizitate, din care sa rezulte ca aceasta va asigura costurile privind îndepartarea, în cazul în care strainul invitat nu paraseste România pâna la data la care înceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza, precum si, atunci când persoana vizitata se obliga, mijloacele de întretinere si cazarea strainului;
  • dovada mijloacelor de întretinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioada, dar nu mai putin de 500 euro ori echivalentul în valuta convertibila, daca persoana vizitata nu asigura mijloacele de întretinere;
  • dovada asigurarii conditiilor de cazare, sub forma unei rezervari ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinte în România pe numele solicitantului, daca persoana vizitata nu asigura cazarea;

Procedura invitatiei

Strainilor pentru care este stabilita procedura invitatiei, posesori de pasapoarte simple, li se poate acorda viza de scurta sedere cu una sau mai multe calatorii, daca prezinta misiunilor diplomatice si oficiilor consulare invitatie scrisa din partea unei persoane fizice sau juridice, din care sa rezulte ca aceasta va asigura costurile privind îndepartarea, în cazul în care strainul invitat nu paraseste România pâna la data la care înceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza, în urmatoarele scopuri:
1. Afaceri

Pot face invitatii, de regula, pentru 3 persoane simultan, societatile comerciale cu sediul în România. In numele societatilor comerciale pot invita numai persoanele care sunt desemnate, conform legii, sa reprezinte societatea comerciala ori sunt detinatoare ale majoritatii capitalului social. In acest caz este necesara prezentarea urmatoarelor documente:

(i)certificatul de înmatriculare si statutul societatii comerciale, în original si în copie;

- actele de înfiintare ale persoanei juridice care face invitatia;
(ii)dovada calitatii persoanei care invita în numele societatii comerciale;

- certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului si, dupa caz, împuternicirea din partea societatii comerciale pentru persoana desemnata sa invite în numele acesteia;
- cartea de identitate sau permisul de sedere, dupa caz, al persoanei împuternicite;

- copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat apartinând strainului invitat;

- doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale strainului invitat;

- dovada asigurarii conditiilor de cazare a strainului invitat pe perioada sederii în România.

2. Turism

Pot face invitatii, nominal pentru fiecare invitat, societatile comerciale cu profil turistic, cu prezentarea urmatoarelor documente:

 (i)certificatul de înmatriculare si statutul societatii comerciale, în original si în copie;- actele de înfiintare ale persoanei juridice care face invitatia;(ii)împuternicirea din partea societatii comerciale pentru persoana desemnata sa invite în numele acesteia;

- certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului si, dupa caz, împuternicirea din partea societatii comerciale pentru persoana desemnata sa invite în numele acesteia;
- cartea de identitate sau permisul de sedere, dupa caz, al persoanei împuternicite;

- copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat apartinand strainului invitat;

- doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale strainului invitat. 

3. Vizita

Pot face invitatii cetatenii români, cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European, cetatenii Confederatiei Elvetiene sau strainii posesori ai unui document care atesta rezidenta sau sederea pe teritoriul României, cu prezentarea, dupa caz, a urmatoarelor documente:

-         cartea de identitate sau pasaportul pentru cetatenii români, cartea de identitate sau pasaportul si certificatul de înregistrare, cartea de rezidenta sau cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European si pentru cetatenii Confederatiei Elvetiene, precum si pentru membrii de familie ai acestora si pasaportul si permisul de sedere pentru straini, în original si în copie;

-         dovada asigurarii conditiilor de cazare;

-         dovada posibilitatilor de asigurare a întretinerii strainului în cuantum de cel putin 30 euro/zi pentru întreaga perioada pentru care este invitat;

-         copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat, apartinand strainului invitat;

-         doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale strainului invitat;

 

Invitatiile se completeaza în doua exemplare si se depun la sediul formatiunilor teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrari, în vederea aprobarii.

Solutionarea cererilor de aprobare a invitatiilor se face în termen de 60 de zile de la data depunerii.

În cazul aprobarii, un exemplar al invitatiei va fi înmânat persoanei care invita, în scopul transmiterii catre strainul invitat în vederea prezentarii în original la misiunea diplomatica sau la oficiul consular unde solicita acordarea vizei române.

Strainul poate solicita acordarea vizei în termen de 30 de zile de la aprobarea invitatiei.

Nu se aproba o noua invitatie depusa de un solicitant, indiferent de scopul acesteia, daca una dintre persoanele invitate anterior de acesta nu a parasit teritoriul tarii în termenul de valabilitate al vizei.

Vizele se acorda cu un drept de sedere de pâna la 90 de zile, în functie de perioada pentru care strainul este invitat.

Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale.

Acest tip de viza se acorda, pe baza avizului Centrului Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, strainilor care sunt actionari ori asociati, cu atributii de conducere sau de administrare, ai unor societati comerciale, persoane juridice române, care urmeaza sa realizeze o investitie, în conditiile prezentului articol.

Avizul Centrului Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine se acorda strainilor prevazuti mai sus (care sunt actionari ori asociati, cu atributii de conducere sau de administrare, ai unor societati comerciale, persoane juridice române, care urmeaza sa realizeze o investitie) care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) prezinta un plan de afaceri care va cuprinde date referitoare la: identificarea firmei, obiectul de activitate al acesteia, obiectul si valoarea investitiei, numarul estimat de locuri noi de munca si etapele de creare a acestora, etapele derularii procesului de investitie si sumele aferente acestora, locatia investitiei, durata investitiei si amortizarii acesteia, proiectia activitatii financiare pe o perioada de minimum 3 ani;

b) fac dovada, printr-un singur extras de cont eliberat de o banca din România pe numele persoanei fizice cetatean strain, solicitant al avizului, ca dispun de fondurile necesare desfasurarii activitatii, în valoare de cel putin 100.000 euro, pentru strainii asociati într-o societate cu raspundere limitata si cel putin 150.000 euro, pentru strainii actionari într-o societate pe actiuni;

c) vor realiza, în maximum 12 luni de la data obtinerii permisului de sedere, o investitie potrivit planului de afaceri prevazut la lit. a), aducând un aport de capital sau tehnologie în valoare de minimum 100.000 euro pentru o societate cu raspundere limitata si de cel putin 150.000 euro pentru o societate pe actiuni;

d) prin activitatea pe care o presupune investitia propusa, aceasta va crea, în maximum 12 luni de la data obtinerii permisului de sedere, cel putin 10 noi locuri de munca pentru o societate cu raspundere limitata si cel putin 15 noi locuri de munca pentru o societate pe actiuni.

În cazul societatilor cu 2 sau mai multi asociati ori actionari, care solicita acordarea avizului, conditiile prevazute mai sus la literele a-d vor trebui analizate pentru fiecare solicitant în mod separat, valoarea investitiei ce urmeaza a fi realizata si numarul locurilor de munca ce urmeaza a fi create majorându-se în mod corespunzator, în functie de numarul solicitantilor de aviz.

Strainii care au mai obtinut anterior un aviz din partea Agentiei Române pentru Investitii Straine sau a Centrului Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine pot solicita eliberarea unui alt aviz, în conditiile prezentului articol, în urmatoarele situatii:

- dovedesc imposibilitatea obiectiva de realizare a planului de afaceri anterior;

- dovedesc ca au realizat planul de afaceri anterior.

 

Solicitarea de viza va fi însotita de urmatoarele documente:

a)avizul Centrului Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine;

b)certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;

c)asigurare medicala pe perioada valabilitatii vizei;

d) dovada asigurarii conditiilor de cazare.

 

Cererea însotita de documentele prevazute la alineatul anterior se depune la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României si se transmite, prin intermediul Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Oficiului Român pentru Imigrari, pentru avizare conform competentelor.

Avizul Centrului Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine este valabil 6 luni de la data emiterii si are drept scop constatarea îndeplinirii conditiilor tehnice, de utilitate si fezabilitate economica a investitiei ce urmeaza a fi implementata de catre cetateanul strain.

Prelungirea dreptului de sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale

Strainului intrat în România în scopul desfasurarii de activitati comerciale i se poate prelungi dreptul de sedere temporara, în urmatoarele conditii:

a)are avizul Agentiei Române pentru Investitii Straine;

b)detine legal spatiul pentru sediul social;

c)este actionar sau asociat al societatii comerciale, cu atributii de conducere sau de administrare;

d)detine mijloace de întretinere în cuantum de cel putin 700 euro lunar, daca este actionar, si 500 euro lunar, daca este asociat.

 

Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere temporara se pot acorda daca strainul îndeplineste urmatoarele conditii:

a)activitatea societatii comerciale se desfasoara în conformitate cu planul de afaceri;

b)obiectul activitatii desfasurate este cel initial ori o continuare sau un rezultat al acestuia;

c)detine legal spatiul pentru sediul social;

d)este actionar sau asociat al societatii comerciale, cu atributii de conducere sau de administrare;

e)investitia este concretizata fie în aport de capital sau tehnologie în valoare de 70.000 euro, în cazul actionarului, sau 50.000 euro, în cazul asociatului, fie, alternativ, în crearea a cel putin 15 locuri de munca, în cazul actionarului, si 10 în cazul asociatului. în cazul crearii de locuri de munca, acestea trebuie sa fie încadrate cu persoane angajate cu norma întreaga de munca, în conditiile legii;

e) investitia este concretizata în aport de capital sau tehnologie în valoare de 70.000 euro, în cazul actionarului, sau 50.000 euro, în cazul asociatului, si în crearea a cel putin 15 locuri de munca, în cazul actionarului, respectiv 10 locuri de munca, în cazul asociatului. În cazul crearii de locuri de munca, acestea trebuie sa fie încadrate cu persoane angajate cu norma întreaga de munca, în conditiile legii;

f) detine mijloace de întretinere în cuantum de cel putin 700 euro lunar, daca este actionar, si 500 euro lunar, daca este asociat, obtinute din activitatea desfasurata pe teritoriul României.

 

Dovada îndeplinirii conditiilor prevazute în prezentul articol se face cu urmatoarele documente:

a)planul de afaceri avizat de Agentia Româna pentru Investitii Straine;

b)document eliberat de Centrul Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, care sa ateste ca activitatea se desfasoara în conformitate cu planul de afaceri;

c)certificatul constatator, din care sa rezulte calitatea solicitantului, denumirea, sediul social si obiectul principal de activitate al societatii comerciale, mentiunile efectuate la comunicarea instantelor de judecata, durata de functionare a societatii comerciale, principalii indicatori economico-financiari, respectiv total active imobilizate, cifra de afaceri, profit net sau pierderi, numar mediu de salariati.

d)înscrierile de mentiuni prevazute de lege, corespunzatoare modificarilor intervenite cu privire la actul constitutiv al societatii comerciale;

e)adeverinta eliberata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte numarul persoanelor angajate.

În cazul investitiilor de cel putin 100.000 euro sau daca au fost create cel putin 25 de locuri de munca, dovada mijloacelor de întretinere se poate face si cu alte documente legale. Pentru investitiile de cel putin 200.000 euro sau daca au fost create cel putin 50 de locuri de munca, nu este necesara dovada mijloacelor de întretinere.

În cazul investitiilor de cel putin 150.000 euro sau daca au fost create cel putin 25 de locuri de munca, dovada mijloacelor de întretinere se poate face si cu alte documente legale. Pentru investitiile de cel putin 200.000 euro sau daca au fost create cel putin 50 de locuri de munca, nu este necesara dovada mijloacelor de întretinere.

Dreptul de sedere temporara în acest scop se prelungeste succesiv pentru perioade de un an, iar în cazul strainilor care fac dovada ca au efectuat investitii de minimum 500.000 de euro sau ca au creat peste 50 de locuri de munca cu norma întreaga, dreptul de sedere se prelungeste pe perioade de 3 ani.

Dreptul de sedere temporara în acest scop se prelungeste succesiv pentru perioade de pâna la un an, iar în cazul strainilor care fac dovada ca au efectuat investitii de minimum 500.000 euro sau ca au creat peste 50 de locuri de munca cu norma întreaga dreptul de sedere se prelungeste pe perioade de 3 ani.