Cabinet avocatura - Birou avocatura - ProAvocatura

Dobandirea proprietatii asupra unei case/teren detinute cu chitanta de mana

15 Iulie 2014

Iata ce trebuie sa stii atunci cand detii o casa sau un teren cu chitanta de mana:

Exista multe persoane care detin un teren sau o casa cumparate cu chitanta de mana si pentru care nu au un titlu de proprietate ,,ca la carte’’.

Inainte de intrarea in vigoare a Noului Cod Civil, justitiabilul avea la indemana procedura judiciara a uzucapiunii asupra acelei case sau teren. Aceasta solutie era insa deosebit de greoaie pentru ca trebuia sa te judeci cu fostul proprietar, misiune care era extrem de dificila datorita faptului ca de cele mai multe ori acesta nu putea fi identificat dupa nume si domiciliu. Din pacate detinatorul casei/terenului nu poseda decat numele si adresa asa zisului proprietar, date care intre timp s-au modificat.

De multe ori cel de la care ai cumparat a decedat intre timp, ceea ce inseamna ca trebuia sa gasesti mostenitorii lui si sa te judeci cu acestia. Aceasta cautare era foarte dificila si multe procese nu erau duse la sfarsit pentru ca nu puteai identifica nici mostenitorii iar in cele din urma nu aveai cu cine te judeca.

Aceasta problema s-a rezolvat in Noul Cod de procedura civila, prin reglementarea unei  procedura speciale  pentru dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, care nu mai impune in mod obligatoriu participarea vechiului proprietar.  

Aceasta este prevazuta in art. 1049 C.pr. civ. si datorita cerintelor pe care le impune, este mai facila pentru cel care doreste sa dobandeasca proprietatea terenului.

Potrivit art. 1050 C. Pr. Civ. reclamantul trebuie sa  precizeze data inceperii posesiei imobilului, daca acesta are carte funciara, si numele vechiului proprietar, daca il cunoaste.  Pe langa aceste detalii, la cerere vor fi anexate si o serie de acte, dupa cum urmeaza:

-  Certificat eliberat de Primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul din care sa rezulte ca acesta nu face parte din domeniul public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale;

Atentie! Uzucapiunea poate fi invocata doar cu privire la terenurile din domeniul privat si care se afla in circuitul civil.

-  Certificat de rol fiscal;

-  Inscris constatator al actului juridic pe care solicitantul si-a intemeiat posesia, de exemplu ,, chitanta de mana’’;

-  Documentatia tehnica cadastrala a imobilului realizata de o persoana autorizata conform legii;

-  Extras de carte funciara pentru informare, cu aratarea titularului inscris in cartea funciara, precum si faptul daca imobilul este sau nu grevat de sarcini.

-  In cazul in care pentru imobil nu a fost deschisa carte funciara, este necesar un certificat emis de catre biroul de carte funciara care sa ateste acest lucru.

Pe langa depunerea acestor documente, reclamantul trebuie sa propuna spre audiere doi martori care sa aiba cunostinta despre faptul posesiei timp de 30 de ani.

In cazul in care formalitatile de mai sus sunt indeplinite, dupa parcurgerea procedurii de judecata la instanta in circumscriptia careia se afla situat imobilul, reclamantul va fi considerat proprietar in conditiile legii.