Cabinet avocatura - Birou avocatura - ProAvocatura

Leasingul operational vs. Leasingul Financiar

19 Mai 2014

Leasingul operational este acea operatiune prin care o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun, al carui proprietar este, celeilalte parti, denumita locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing fara a schimba natura leasingului ori de a inceta raporturile contractuale. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, daca partile convin astfel si daca achita toate obligatiile asumate prin contract.

Leasingul financiar poate fi definit ca fiind orice contract de leasing care indeplineşte cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;

c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduală exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportată la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente;

d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului.

Infiintarea unei societati de leasing financiar presupune in mod obligatoriu ca aceasta sa imbrace forma unei societati pe actiuni, astfel cum este reglementata in Legea 31/1990 privind societatiile, precum si sa fie constituita ca institutie financiara nebancara si sa poarte  denumirea de institutie financiara nebancara sau abrevierea acesteia, I.F.N.

 Legea 93/2009 defineste institutia financiara nebancara ca fiind acea entitate ce desfasoara activitate de creditare cu titlu profesional in conditiile stabilite de lege.

De asemenea, capitalul minim social ce trebuie varsat este in valoare de minim 25.000 EURO astfel cum prevede Legea 31/1990 privind societatiile pentru constituirea unei societati pe actiuni.

Obiectul principal de activitate pentru constituirea unei institutii financiare nebancare trebuie sa contina una din urmatoarele activitati:

a)acordare de credite, incluzând, fără a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare;
b)leasing financiar;
c)emitere de garanţii, asumare de angajamente de garantare, asumare de angajamente de finanţare;
d)acordare de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet;
e)acordare de credite către membrii asociaţiilor fără scop patrimonial organizate pe baza liberului consimţământ al salariaţilor / pensionarilor, în vederea sprijinirii prin împrumuturi financiare a membrilor lor de către aceste entităţi, organizate sub forma juridică a caselor de ajutor reciproc;
f)alte forme de finanţare de natura creditului

Se interzice includerea in obiectul secundar de activitate a oricarei alte activitati decat cele mentionate mai sus.

Pentru infiintarea unei societati de leasing operational, OG 51/1997 nu impune o anumita forma a societatii, aceasta poate imbraca oricare dintre formele de societate prevazute in Legea 31/1990, si anume S.C.A.(societate in comandita pe actiuni), S.C.S. (societate in comandita simpla), S.N.C.(societate in nume colectiv), S.A. (societate pe actiuni), S.R.L.(societate cu raspundere limitata).

In vederea constituirii unei societati de leasing operational Ordonanta nu impune ca aceasta sa fie constituita ca institutie financiara nebancara, precum se impune in care infiintarii unei societati de leasing financiar. Capitalul minim social varsat este in valoare de 200.000 EURO.

Potrivit Ordonantei, obiectul principal de activitate a unei societati de leasing operational presupune desfasurarea de operatiuni de leasing.

Ordonanta ce reglementeaza leasingul operational nu prevede imposibilitatea desfasurarii altor activitati secundare si impune pentru obiectul secundar de activitate desfasurarea unei anumite activitati, astfel cum prevede Legea referitoare la leasingul financiar. In plus, serviciile de leasing operational (CAEN 7731) nu se regasesc in lista privind activitatiile economice pentru desfasurarea carora legea impune conditia obiectului unic emisa de Oficiul National al Registrului Comertului spre diferenta de serviciile privind leasingul financiar (CAEN 6491) care se regasesc in acea lista. Prin urmare societatea de leasing operational poate avea ca obiect secundar de activitate si alte activitati care nu sunt conexe activitatii de leasing.