Cabinet avocatura - Birou avocatura - ProAvocatura

Medierea - procedura prealabila obligatorie

30 Octombrie 2012

Odata cu  intrarea in vigoare la data de 01 octombrie 2012 a Legii nr. 115/2012 care modifica Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, persoanele fizice sau persoanele juridice sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind medierea chiar si dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente pentru solutionarea conflictelor in materie civila, penala, de familie sau in alte materii, daca legea nu prevede altfel.

In cazul in care, in urma prezentarii in fata unui mediator, partile au ajuns la o intelegere solutionand conflictul prin mediere, mediatorul va intocmi un proces-verbal care se semneaza de catre acesta si de catre parti personal sau prin reprezentant.

O modificare esentiala adusa de Legea 115/2012 se refera si la conflictele ce vizeaza transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si al altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale. In aceasta situatie, acordul de mediere redactat de catre mediator se va prezenta notarului public sau instantei de judecata, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Fie notarul public, fie instanta judecatoreasca va proceda la verificarea conditiilor de fond si de forma prin procedurile prevazute de lege putand aduce modificari si completari cu acordul partilor si vor emite un act autentic sau o hotarare judecatoreasca, cu respectarea procedurilor legale.

Partile se pot adresa notarului public pentru autentificarea intelegerii lor sau se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere.

Tot potrivit actului normativ intrat in vigoare la 01 octombrie 2012, daca acordul de mediere se refera la o cauza succesorala si a intervenit inainte de eliberarea certificatului de mostenitor, partile se pot adresa notarului public.

In materia dreptului familiei pot fi rezolvate prin mediere neintelegerile dintre soti privitoare la continuarea casatoriei, partajul de bunuri comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor precum si orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

Alte materii prevazute de noul act normativ in care partile sunt obligate sa parcurga sedinta de informare asupra medierii sunt: protectia consumatorilor; litigii privind granituirea, posesia, stramutarea de hotare  sau alte litigii care privesc raporturile de vecinatate; litigii de munca; domeniul raspunderii profesionale; litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului;  in materie penala în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condiţia ca victima să îşi exprime consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul.

O altă prevedere importanta cuprinsă în actul normativ face referire la faptul că avocaţii, notarii publici, precum şi membrii altor profesii liberale care dobândesc calitatea de mediator pot desfăşura activitatea de mediere la sediul unde îşi exercită activitatea de bază.