Cabinet avocatura - Birou avocatura - ProAvocatura

Modificari aduse Codului Fiscal incepand cu 06 ianuarie 2017

13 Ianuarie 2017

1. A fost introdusa scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare si activitati conexe in primii 10 ani de activitate. Aceasta facilitate fiscala va fi pusa in aplicare in conditiile respectarii reglementarilor in domeniul ajutorului de stat. (art. 22 C.fiscal).

2. Incepand cu 6 ianuarie 2017, a fost modificat plafonul maxim al veniturilor aferente exercitiului financiar anterior pana la care o persoana juridica se incadreaza in categoria microintreprinderilor, si anume de la 100.000 euro la 500.000 euro. (art. 47 lit. c) C.fiscal).

3. Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 indeplinesc cumulativ conditiile specifice microintreprinderilor sunt obligate, incepand cu 1 februarie 2017, la plata impozitului pe veniturile microintreprinderii, urmand a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere pana la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Pentru luna ianuarie 2017 se datoreaza impozit pe profit, care se declara pana la data de 25 februarie 2017, sens in care se depune declaratie 101.(art. 48 alin. 7 C.fiscal)

4. Au fost modificate cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor incepand cu luna februarie 2017, fiind eliminata distinctia dintre microintreprinderile cu un salariat si cele cu mai multi salariati. Astfel, in cazul microintreprinderilor cu unul sau mai multi salariati, cota de impozitare este de 1%. In cazul microintreprinderilor fara niciun salariat, a fost mentinuta cota de 3%. (art. 51 C.fiscal)

5. Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre aceste limite.(art. 52 alin. 1 C.fiscal)

6. A fost introdusa scutirea de la plata impozitului pe venitul din salarii in cazul salariatilor angajati in baza unui contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni la angajatori cu activitati sezoniere corespunzatoare urmatoarelor coduri CAEN: 5510 - "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare", 5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a.", 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor". (art. 60 C.fiscal)

7. Abonamentele de sanatate suportate de salariati sunt deductibile la calculul impozitului pe venit in limita a 400 euro anual. (art. 78 C.fiscal)

8. Incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017, se abroga plafonul maxim de 5 ori
salariul mediu brut in limita caruia se calcula contributia de asigurari sociale datorat bugetului asigurarilor sociale de stat pentru persoanele care realizeaza venituri din  salarii sau asimilate salariilor astfel incat baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale nu mai este limitata superior. (art. 139 C.fiscal)

9. Incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora o reprezinta suma castigurilor brute prevazute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra carora se datoreaza  contributia individuala. A fost astfel abrogat plafonul maxim al bazei de calcul al  contributiei datorate de angajator care se determina prin inmultinrea numarului angajatilor pentru care angajatorul datora contributie diferentiata in functie de conditiile de munca si valoarea corespunzatoare a de 5 ori salariul mediu brut. (art. 140 C. fiscal).

10. Baza de calcul al contributiilor sociale de somaj datorate de angajatori sau persoane
asimilate este plafonata la limita maxima a de 5 ori castigul salarial mediu brut. (art. 143 alin. 2 si 4 C. fiscal).

11. In cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual atat in sistem real cat si pe baza normelor anuale de venit, se pastreaza plafonul maximal de 5 ori salariul mediu brut pentru care se datoreaza contributia la asigurari sociale (pensii). (art. 148 alin. 1-3 C.fiscal)

12. De asemenea, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa, se mentine plafonul maximal de 5 x salariul mediu brut pentru care se datoreaza contributia la asigurari sociale (pensii). (art. 149 C.fiscal)

13. Cu privire la baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, a fost abrogat plafonul maximal de 5 ori salariul mediu brut pentru care se datora contributia de asigurari sociale de sanatate, incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017. (art. 157 C.fiscal)

14. In cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual in sistem real si/sau pe baza normelor anuale de venit, al persoanelor fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa, precum si din asocierea cu o persoana juridica, si al persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate este plafonata la valoarea de 5 ori salariul mediu brut. (art. 170, 171,172 C.fiscal)

15. De asemenea, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor si din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate este plafonata la valoarea de 5 ori salariul mediu brut. (art. 173 C.fiscal)

16. Cu privire la baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate
de persoanele care realizeaza venituri din investitii (transferul titlurilor de valoare, operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv cu instrumente financiare derivate, transferul aurului financiar, venituri din dividente, venituri din dobanzi, venituri impozabile din lichidarea unei persoane juridice, inclusiv din reducerea capitalului), a fost abrogat plafonul maximal de 5 ori salariul mediu brut, incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017. (art. 176 C.fiscal)

17. Pentru veniturile din investitii nu se datoreaza contributia la sanatate daca persoana
fizica realizeaza venituri ce sunt deja supuse contributiei la sanatate. (art. 176 C.fiscal)

18. In cazul veniturilor realizate de persoanele fizice din alte surse, a fost abrogat plafonul maximal de 5 ori salariul mediu brut pentru care se datora contributia la sanatate,incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017. De asemenea, aceste persoane nu datoreaza contributia la sanatate daca realizeaza si alte venituri supuse deja contributiei la sanatate. (art. 177 C.fiscal)

19. Stabilirea contributiei anuale de asigurari sociale de sanatate vizeaza doar urmatoarele
categorii de venituri: venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura, piscicultura, venituri din asocierea cu o persoana juridica, venituri din cedarea folosintei bunurilor. Veniturile realizate de persoanele fizice din investitii si/sau din alte surse au fost eliminate din sfera reglementarii privind stabilirea contributiei anuale de asigurari sociale de sanatate (art. 179 C.fiscal).

20. Astfel, in ceea ce priveste veniturile obtinute de persoanele fizice din investitii sau din alte surse, contributia de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei individuale asupra
bazei lunare de calcul (art. 178 C.fiscal). In cazul veniturilor a caror baza lunara de calcul este inferioara nivelului valorii salariului de baza minim brut pe tara, nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate iar in cazul veniturilor a caror baza lunara de calcul este egala sau superioara valorii salariului de baza minim brut pe tara, contributia datorata lunar se calculeaza asupra acestor baze de calcul.

21. Vanzarile de active din patrimoniul personal (constructii, terenuri) sunt scutite de impozit pentru suma de 450.000 lei. Pentru suma ce depaseste aceasta valoare, se plateste un impozit in cota de 3%. (art. 111 C.fiscal)

22. Incepand cu data de 01 februarie 2017, salariul minim brut garantat in plata este in
suma de 1.450 lei. Acest salariu corespunde unui program mediu lunar de 166 ore, reprezentand valoarea orara de 8.735 lei/ora.

23. Pentru luna ianuarie 2017, salariul minim brut este in suma de 1.250 lei.

24. Acordarea unui salariu de baza mai mic decat salariul minim brut constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2000 lei. Amenda se datoreaza pentru fiecare contract individual la care nu s-a respectat dispozitia din prezentul act normativ.