Cabinet avocatura - Birou avocatura - ProAvocatura

MODIFICARI LEGISLATIVE PRIVIND PLATA CONTRIBUTIILOR INCEPAND CU 01 Ianuarie 2018

24 Noiembrie 2017

In data de 10.11.2017 a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2017 care reglementeaza modificari ale dispozitiilor Codului Fiscal. Potrivit OUG 79/2017, incepand de la 1 ianuarie 2018 va fi redus numărul de contribuții sociale obligatorii pe care trebuie să le plătească angajatorii pentru salariații proprii.

Astfel, vor exista doar trei contribuții sociale obligatorii, în loc de șase, după cum urmează:

- contribuția la pensii (CAS) pentru condiții normale de muncă, în cotă de 25%, ce va fi în totalitate în sarcina salariatului;
- dacă este vorba de condiții deosebite de muncă, angajatorul va avea în sarcină o cotă suplimentară de 4%;
- dacă este vorba de condiții speciale de muncă, angajatorul va avea în sarcină o cotă suplimentară de 8%;
- contribuția la sănătate (CASS), în cotă de 10%, ce va fi în totalitate în sarcina salariatului;
- contribuția asiguratorie pentru muncă, în cotă de 2,25%, ce va fi în totalitate în sarcina angajatorului.

Practic, CAS și CASS vor fi trecute în totalitate în sarcina salariaților, in noile cuantumuri mentionate mai sus, in prezent aceste contributii fiind împărțite între salariati și angajatori. În același timp, celelalte patru contribuții sociale existente acum vor fi înglobate într-una singură, cea asiguratorie pentru muncă.

Prin prisma acestor modificari fiscale a fost elaborata si OUG 82/2017 care modifica si alte acte normative, printre care si Legea 62/2011 a dialogului social.

Potrivit OUG 82/2017, toti angajatorii au  obligatia initierii negocierilor colective cu salariatii, in vederea discutarii nevoii de creștere a salariilor brute pentru acoperirea transferului contribuțiilor de pensii (CAS) și sănătate (CASS) incepand cu data de 1 ianuarie 2018.

Obligația de negociere este valabila temporar, pentru o perioada care a inceput la data de 20.11.2017 și se încheie pe 20 decembrie 2017.

Aceasta obligatie este aplicabila tuturor angajatorilor, chiar si acelora care nu au in prezent obligatia de a incheia contracte colective de munca la nivel de unitate (adica angajatorii care au un numar mai mic de 21 de salariati).

Prin urmare, angajatorii unde nu exista incheiat un contract colectiv de munca au obligatia de a demara negocierile colective pentru incheierea unui acord privind cresterea salariilor brute, iar angajatorii unde este incheiat un contract colectiv de munca au obligatia de a demara negocieri colective pentru a incheia un act aditional la contractul colectiv in acest sens.

Astfel, potrivit art 129 alin 1 din Legea 92/2011 a dialogului social, negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi.

Prin derogare de la acesta prevedere, OUG 82/2017 stabileste obligatia initierii negocierii colective si in unitatile in care nu exista CCM pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal.

In sensul Legii 62/2011 prin negociere colectivă se intelege negocierea dintre angajator sau organizaţia patronală şi sindicat ori organizaţia sindicală sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, care urmăreşte reglementarea relaţiilor de muncă ori de serviciu dintre cele două părţi, precum şi orice alte acorduri în probleme de interes comun.

Avand in vedere aceste dispozitii legale, rezulta ca in conformitate cu prevederile OUG 82/2017 angajatorii trebuie sa porneasca negocieri colective numai cu privire la punerea in aplicare a modificarilor fiscale ce vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2018, adica in ce priveste transferul contributiilor la salariati si consecintele negative ale acestui transfer asupra veniturilor salariatilor.

In concluzie, toti angajatori au obligatia initierii negocierilor colective pentru a pune in discutie necesitatea cresterii salariilor brute pentru acoperirea transferului contribuțiilor de la angajator la angajat.

In vederea aplicarii noilor prevederi legale, angajatorii trebuie sa informeze sindicatele sau reprezentantii salariatilor alesi la nivelul angajatorului cu privire la obligativitatea initierii negocierilor colective sub aceste aspecte si trebuie sa inceapa procedura de negociere care se va finaliza cu incheierea unei conventii, a unui contract colectiv de munca sau a unui act aditional la CCM (daca in prezent exista un CCM in vigoare).

In cazul angajatorilor unde nu exista reprezentanti alesi ai salariatilor sau mandatul acestora a expirat, consideram ca se impune ca angajatorul sa notifice salariatii si sa le solicite acestora sa isi aleaga in cel mai scurt timp reprezentanti pentru a putea demara negocierile colective.

In acest caz, procedura care ar trebui urmata este:
1. angajatorul trimite o adresa catre salariati pentru a-si desemna reprezentantii in cadrul unei adunari a salariatilor (se poate propune si o data pt desfasurarea adunarii);

2. in cadrul adunarii, salariatii desemneaza unul sau mai multi reprezentanti care sa participe la negocierea colectiva; reprezentantii trebuie alesi cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor din unitate;

3. se incheie un proces verbal de alegere a reprezentantilor. Procesul verbal trebuie sa contina ca anexa tabelul cu semnaturile tuturor salariatilor care au participat la alegere

4. dupa alegerea reprezentantilor, angajatorul trimite invitatia la negociere catre reprezentantii salariatilor, comunicandu-le obiectul negocierii, respectiv discutia despre impactul transferului contributiilor;

5. cele doua parti (angajatorul si reprezentantii salariatilor) se intalnesc la data indicata in invitatie, cand se incheie un proces verbal de negociere;

6. daca discutiile se vor finaliza cu modificarea drepturilor salariale se va intocmi un contract colectiv de munca sau un act aditional la CCM care va cuprinde modificarea survenita si care se va depune la ITM.

In cazul angajatorilor unde sunt desemnati reprezentanti ai salariatilor cu mandate inca valabile, procedura va incepe de la punctul 4 de mai sus.

In ce priveste rezultatul negocierilor, exista posibilitatea iar nu obligatia de majorare a salariului brut prin acordarea unor drepturi banesti suplimentare fata de cele stabilite in prezent prin contractele individuale de munca.

Daca in urma negocierii colective partile vor agrea ca angajatorul sa acopere pierderea suferita de salariati, in urma discutiilor existente in prezent s-au identificat doua posibilitati de crestere a veniturilor salariatilor in scopul pastrarii venitului net actual, si anume:

i. incheierea unui act aditional la contractul individual de munca prin care partile sa convina cresterea salariilor brute cu o suma care sa acopere pierderile suferite de salariati ca urmare a preluarii contributiilor; sau

ii. incheierea unui act aditional la contractul individual de munca prin care partile sa convina acordarea de catre angajator a unor venituri suplimentare, sub forma unor prime, care sa fie oferite pentru intreaga perioada in care modificarile legislative adoptate prin OUG 79/2017 raman in vigoare.

Prima varianta presupune ca veniturile suplimentare sa fie incluse in salariul brut, ceea ce ar constitui un risc pentru angajator intrucat exista posibilitatea ca OUG 79/2017 sa nu ramana in vigoare sau sa fie modificata, iar contributiile sa revina in sarcina angajatorului. In acest caz, salariatii ar putea sa refuze diminuarea salariului brut in mod proportional, astfel incat angajatorii s-ar gasi in situatia de a suporta atat cresterile salariale cat si revenirea contributiilor in sarcina  lor, ceea ce ar creste in mod semnificativ costurile salariale suportate de angajator.

Cea de-a doua varianta presupune ca veniturile suplimentare sa nu fie acordate cu titlu de salariu, ci sa fie acordate cu titlu de prima si numai pentru o perioada de timp, astfel incat angajatorul sa poata inceta plata primei daca se modifica prevederile fiscale si contributiile revin in sarcina sa, astfel incat costul salarial sa ramana neschimbat.

A doua varianta sus-mentionata reprezinta o posibila solutie a problemei generate de modificarea platii contributiilor care a rezultat in urma discutiei cu mai multi consultanti inclusiv pe probleme de drept fiscal si dreptul muncii, insa nu exista garantii concrete ca va fi conforma cu modul de interpretare dat de autoritatile competente acestei probleme.

Prin urmare, nu putem evalua in mod concret impactul pe care adoptarea acestei solutii l-ar putea avea in raporturile angajatorului cu salariatii, precum si cu autoritatile publice competente in domeniul dreptului muncii sau a altor autoritati publice, motiv pentru care nu putem garanta pentru modul in care ar putea fi interpretata cu ocazia aplicarii legii de catre autoritatile competente.

Pentru a evita eventuale probleme atat in raporturile cu salariatii cat si de alta natura, cum ar fi caracterul deductibil din punct de vedere fiscal al acestor sume, considarm ca daca doriti sa o implementati ar fi necesar sa cereti si opinia consultantilor dvs. fiscali si de resurse umane pentru a gasi solutia care sa prezinte cele mai mici riscuri.