Cabinet avocatura - Birou avocatura - ProAvocatura

NOI REGLEMENTARI PRIVIND LEGEA ANTIFUMAT

15 Aprilie 2016

Ca urmare a intrarii in vigoare a Legii 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, angajatorii au o serie de drepturi si obligatii.

Din interpretarea dispozitiilor legale in domeniul fumatului la locul de munca se desprind urmatoarele concluzii:

Angajatorul are obligatia de a-si stabili propria politica interna privind fumatul. Astfel, are de ales intre a permite fumatul in afara spatiilor inchise din aria societatii si de a interzice complet fumatul in incinta societatii pe care o administreaza.

In acest sens, fiecare angajator trebuie sa introduca in regulamentul intern prevederi referitoare la interzicerea fumatului în toate spaţiile închise de la locul de muncă inclusiv prin prevederea încălcării ca abatere disciplinară gravă.

De asemnea constituie o obligatie a angajatorilor in sensul legii marcarea spaţiilor cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» şi folosirea simbolului internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie transversală.

Poate fi permis fumatul in spațiile în aer liber de la locul de muncă. In acest sens spatiul deschis de la locul de munca destinat fumatului trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:

- fără acoperiș sau cu acoperiș și cu mai puțin de doi pereți: curte, balcoane deschise, terase deschise, chioșcuri deschise etc.;

- delimitate de parapete ori paravane de delimitare, gărdulețe de delimitare, jardiniere, umbrele sau orice alt tip de mobilier stradal; 

- care au închideri laterale sau/ și acoperiș retractabile ce formează temporar pereți ori acoperiș, dar doar atunci când structura de închidere este complet închisă/ strânsă astfel încât peretele ori acoperișul nu este vizibil: terasele, pavilioanele, chioșcurile când au jaluzelele, ușile pliabile, elementele demontabile etc. pliate/ închise în totalitate astfel încât spațiul devine deschis; 

Deoarece Legea nr. 15/2016 stabilește că încălcarea interdicției de a fuma este o abatere disciplinară gravă, angajatorii vor putea să recurgă la sancțiuni precum desfacerea contractului individual de muncă sau chiar posibilitatea de a solicita obligarea salariatului la plata unor despăgubiri care să acopere prejudiciul cauzat prin încălcarea regulilor privind fumatul. 

Pentru o bună implementare a legii, se recomandă afisarea lângă indicatorul cu „Fumatul interzis” a numărului de telefon al celei mai apropiate unități de poliție locală sau structuri de poliție în localitățile în care unde nu există poliție locală.

Legea prevede sanctiuni severe pentru angajatori in cazul nerespectarii obligatiei de a interzice fumatul in spatiile inchise de la locurile de munca, astfel:

Se sancţionează cu

- amendă contravenţională de 5.000 lei la prima abatere,

- cu amendă contravenţională de 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii la a doua abatere;

- săvârşirea unei noi contravenţii la această lege se sancţionează cu amendă contravenţională de 15.000 lei şi cu sancţiunea complementară de închidere a unităţii.