Cabinet avocatura - Birou avocatura - ProAvocatura

Procedura ordonantei de plata in Noul Cod de procedura civila

14 Aprilie 2013

Ordonanta de plata este reglementata de dispozitiile art. 1013-1024 din Noul Cod de Procedura Civila si se aplica in materia creantelor certe, lichide si exigibile.

Intrarea in vogoare a Noului Cod de Procedura Civila a abrogat in mod integral atat Ordonanta Guvernului nr.5/2001 privind procedura somatiei de plata, cat si Ordonanta de urgent a Guvernului nr.119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti.

Potrivit art.1013 alin.1 din Noul Cod de procedura civila, prevederile procedurii ordonantei de plata se aplica creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract civil, inclusiv cele incheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta, constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege.

Creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa unt excluse din sfera de aplicare a acestei proceduri insa, ca element de noutate, vor putea face obiectul procedurii ordonantei de plata creantele rezultate din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori.

Un alt element de noutate instituit de legiuitor prin art.1014 il reprezinta conditia existentei unei proceduri prealabile, si anume comunicarea unei somatii.

Astfel, prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, creditorul ii va comunica debitorului o somatie, prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma datorata in termen de 15 zile de la primirea acesteia.

In cazul nerespectarii procedurii prealabile instanta va respinge cererea privind ordonanta de plata ca inadmisibila.  Dispozitiile aplicabile somatiei sunt cele de drept comun in materie cu privire la o procedura prealabila. Asadar, neindeplinirea procedurii prealabile va putea fi invocata doar de catre parat prin intampinare, sub sanctiunea decaderii, conform art. 193 Noului Cod de Procedura Civila.

Alin. 2 al art. 1014 NCPC prevede in mod expres ca somatia astfel comunicata conduce la intreruperea termenului de prescriptie extinctiva.

In situatia in care debitorul nu intelege sa faca plata in termenul de 15 zile de la data primirii somatiei, creditorul va putea introduce cererea de emitere a ordonantei de plata la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta.

Paratul este obligat sa depuna intampinare cu cel putin trei zile inainte de termenul fixat, iar instanta poate considera, in cazul cazul neindeplinirii obligatiei, ca nedepunerea intampinarii echivaleaza cu o recunoastere a pretentiilor creditorului.

In veche reglementare din OUG nr. 119/2007 se prevedea obligatia de citare cu trei zile inainte de termen, iar paratul putea depune intampinarea pana cel mai tarziu in ziua fixata pentru infatisare.

Un alt element de noutate este introdus prin alin. 4 al art. 1018 potrivit caruia intampinarea nu se comunica reclamantului, care va lua cunostinta de cuprinsul acesteia de la dosarul cauzei.

In cazul in care creditorul si debitorul ajung la o intelegere asupra platii, instanta va lua act de aceasta pronuntand o hotarare de expedient care, conform art. 1019 alin. 3 este definitiva si constituie titlu executoriu.

Conform art. 440 din Noul Cod de Procedura Civila, hotararile de expedient pot fi atacate cu recurs la instanta ierarhic superioara, pentru motive procedurale. Avand in vedere calitatea de titlu executoriu a hotararii de expedient pronuntate in temeiul art. 1019 alin. 3, aceste prevederi constituie o derogare de la cele ale art. 440 din Noul Cod de Procedura Civila.

Daca tranzactia dintre parti nu se incheie, iar instanta constata ca pretentiile creditorului sunt intemeiate, va emite o ordonanta de plata in care se precizeaza suma si termenul de plata.

Impotriva ordonantei de plata pronuntata de instanta ce judecata, debitorul poate formula cerere in anulare in termen de 10 zile de la data inmanarii sau comunicarii ordonantei.

Cererea in anulare se solutioneaza de catre instanta care a pronuntat ordonanta de plata, in complet format din 2 judecatori.

Ordonanta de plata este executorie, chiar daca este atacata cu cerere in anulare si are autoritate de lucru judecat provizorie pana la solutionarea cererii in anulare.